Vad är en BIC-kod?

Din BIC-kod, som ibland kallas en SWIFT är en unik kod som består av 8 till 11 tecken som gör att din bank kan identifiera mottagarens bank och skicka beloppet till rätt konto. Din BIC-kod visas på ditt kontoutdrag.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer